Laura 1

Hvis dit barn er særligt barn, som har brug for særlig hjælp, kan du søge om særligt dagtilbud

Vi ønsker et åbent og udbytterigt samarbejde med forældrene til gavn for barnet.
Forældrenes viden om deres barn er grundstenen for planlægningen af den pædagogiske indsats.

På baggrund af en konkret vurdering kan kommunen visitere til det særlige dagtilbud, der er mest velegnet til barnets behov. Børnene går som oftest i enten en specialbørnehave eller i en specialgruppe, som er integreret i en almindelig børnehave.

Særlige dagtilbud tager børn ind med meget forskellige typer handicap, og både specialbørnehaver og integrerede grupper har tilstrækkelige ressourcer og kan opfylde så godt som alles behov.

Vores opgave er at sikre en tryg og glad hverdag, hvor basale behov bliver opfyldt.

Hos Silkeborg kommune har vi særlige dagtilbud i specialbørnehaven Solsikken på Solbo og på Skolegades Børnehave.

 

Kontakt Børnehandicapcenter for yderligere information om særlige dagtilbud.