Plejefamilier

Få omsorg og støtte i en plejefamilie

Hvis I som forældre i en kortere eller længere periode oplever, at I har svært ved at klare at være forældre for jeres barn, kan det være en mulighed at bede om at få jeres barn anbragt i en plejefamilie.

Kommunen vil så i dialog med jer behandle ansøgningen.

Jeres barn eller den unge kan også anbringes hos jeres nære bekendte eller familiemedlemmer. Det kaldes en netværksanbringelse. Det kan også anbringes hos en fremmed plejefamilie, der godkendt til at modtage børn i pleje. Endelig er der mulighed for såkaldt privat døgnpleje, hvor man aftaler med venner eller familie, at de tager sig af jeres barn i en kortere eller længere periode.

Hvorfor anbringes børn i plejefamilier?
Formålet med at anbringe et barn eller en ung i en plejefamilie er at tilgodese barnets behov for tryghed, stabilitet og omsorg - og i nogle tilfælde erfarne, professionelle og gode hænder, der har kompetencen til at tackle store udfordringer, handicaps eller lignende.

Kontakt Børnehandicapcenter for yderligere information om plejefamilier og opholdssteder.

 

Her kan du læse mere om hvad det vil sige at være plejefamilie:

http://www.mereatgive.dk/plejefamilier/bliv-plejefamilie