Børnecenter Solbo - Specialbørnehaven Solsikken

Solbo er en døgn- og daginstitution under Silkeborg Kommune bestående af specialbørnehave, døgn- og aflastningstilbud.

Målgruppen er børn og unge med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne i alderen 0 – 18 år.

  • I levegrupperne Anemonen, Mælkebøtten og Kastanjen er der plads til 12 fastboende børn og unge. 
  • Levegrupperne Liljen og Margueritten rummer 10 pladser til aflastning. 
  • I børnehaven - Solsikken- kommer dagligt 10 hjemmeboende børn i alderen 0 til 6 år.

Vi vægter et specialpædagogisk miljø, som er præget af udfordringer, oplevelser, samvær og omsorg.

Personalegruppen på Solbo består hovedsagelig af pædagoger. Derudover er der ansat en fysioterapeut, en ergoterapeut, pædagogmedhjælpere samt personale til køkken, rengøring, vaskeri, kontor og pedelfunktioner.

Fysiske rammer:
Solbos hovedbygning er bygget i to etager med kælder i 1950. Bygningen er gennemrenoveret i 2018 og rummer 10 pladser til aflastning, alle i stueplan.

Døgngrupperne er indrettet i ny bygning fra 2018. Ud over de tre levegrupper rummer bygningen fælles køkken.Børnehaven Solsikken er bygget i 1998.

Institutionen er beliggende i et naturskønt område tæt på skoven og nær ved Gudenåen.

Vi lægger vægt på, at de fysiske rammer er lyse og rummelige. Vi har gode udenomsarealer, som er specielt indrettede til børn med funktionsnedsættelser. Vi har en sansehave og en alsidigt indrettet legeplads.

Solbo har et Snoezelhus (sansehus) med seks rum, der er indrettet på hver sin særlige måde.