Aflastningsafdelingen

Solbo tilbyder døgnaflastning dels som modulaflastning og dels som fleksibel aflastning. Aflastning foregår i døgnaflastningsafdelingen.

Målgruppe

Børn og unge med varigt nedsat funktionsevne samt udviklingsforstyrrelser i alderen 0 - 18 år.  

Afdelingen rummer 10 pladser.

Fysiske rammer

Afdelingen er opdelt i to levegrupper omkring et fælles opholdsområde fordelt på køkken og to mindre stuer.

Værelser er af varierende størrelse men generelt rummelige. Flere af værelserne er indrettet med liftsystem og der er god tilgængelighed for børn i kørestol.

Fællesrummene er indrettet som spise og aktivitetsrum samt fjernsynsstue.

På afdelingen er der adgang til to store og et mindre toilet og bademiljø. De to store badeværelser er indrettet med nødvendige hjælpemidler for kørestolsbrugere og til håndtering af børn/ unge og med multiple funktionsnedsættelser.

 

Hvordan bor vi?

Børnene bor på det samme værelse, når de kommer i aflastning.  Forud for barnets ankomst indrettes værelset med ting eller billeder, som barnet har haft med hjemmefra. Tingene opbevares i et aflåst skab på værelset, hvor barnet kan opbevare personlige ejendele fra gang til gang. Der er mulighed for at barnet kan få sin egen nøglebrik til sit skab og værelset.

Der er gode udenomsarealer med sansemiljø, stor legeplads med diverse legeredskaber og asfalteret stisystem samt stor naturlegeplads i skovområde.


Dagligdagen

Når barnet er på Solbo, følger det sin skole, SFO eller børnehave.

Det er vigtigt for os, at skabe en tryg og udfordrende hverdag i hjemlige rammer, ud fra det enkelte barns behov, muligheder og interesser.

Vi gør dagligt brug af institutionens fælles arealer som legeplads og Snoezelhus, ligesom vi søger at give gode fælles oplevelser udenfor Solbo.

 

Kontakt for yderligere information

 

Afdelingsleder Poul Brandt Svejstrup

Mail Poulbrandt.Svejstrup@silkeborg.dk

Telefon 2480 4936