Forældresamarbejde

På Solbo lægges vægt på en tæt dialog med børnenes forældre.

Selvom barnet bor på Solbo har forældrene stadig forældremyndigheden og er således medbestemmende omkring barnets tilværelse. Vi arbejder aktivt på, at forældrene forbliver barnets primære netværk.

Som forældre er man velkommen til at deltage i dele af børnenes hverdag. F.eks. lægebesøg, tøjindkøb, forskellige aktiviteter som ridning, svømning og lignende. Ligeledes er man som forældre selvfølgelig altid velkommen til at komme på besøg i kortere eller længere tid, alt afhængig af ønsker og ressourcer. I sommerperioden har afdelingerne en række aktiviteter, som forældre er velkomne til at deltage i.

Der indkaldes til statusmøder 2 gange årligt, hvor forældre, sagsbehandler og evt. andre fagpersoner deltager. Det ene af disse møder indkaldes af Solbo. Her er det den koordinerende pædagog, der i samarbejde med teamet, udarbejder oplæg vedrørende den pædagogiske og omsorgsmæssige indsats. 

Den koordinerende pædagog er ligeledes i samarbejde med teamet, den primært ansvarlige i forhold til kontakten til forældre og andre samarbejdspartnere. 

Alle fastansatte i teamet har indgående kendskab til det enkelte barn. 

 

Forældrene kan følge med i børnenes dagligdag og trivsel ved at læse i børnenes kontaktbøger. Der kommunikeres dagligt gennem børnenes kontaktbøger.  

Af - og blandt forældrene i døgn-  og aflastningsafdelingen vælges et forældreråd. På møderne drøftes emner vedr. det pædagogiske arbejde og driften af Solbo. 

Forældrerådet kan selvstændigt tage initiativer til diverse aktiviteter.

Traditioner:

I løbet af året inviteres forældrene til forskellige arrangementer som eksempelvis forældremøder, julearrangementer, fastelavnsfest, forældrekursus og sommerarrangement.