Brugerkurser og udleje

Hvordan kan jeg bruge Snoezelhuset?

Snoezelhuset er primært et tilbud til børnene som bor på Solbo, men herudover deler vi gerne husets muligheder med:

  • Hjemmeboende udviklingshæmmede børn og voksne
  • Andre institutioner for børn og voksne med nedsat funktionsevne
  • Børn med særlige behov
  • Ældre med demens
  • Personer med psykiske lidelser

Der er ikke tilknyttet personale til huset, så for at kunne leje det, kræver det, at mindst én person har fået introduktion om formål og brug af snoezel samt oplæring i betjeningen af teknikken i de enkelte rum. 

Leje pr. timer  300 Kr. 

Det er muligt at aflægge inspirationsbesøg eller evt. få oplæg i forbindelse med temadage, projekter eller lignende.

Dette gælder eksempelvis studerende fra seminarier, Social- og Sundhedsskolen, institutioner eller netværksgrupper.

Prisen afhænger af det konkrete ønske og aftales ved henvendelse til:

 

Leder Poul Svejstrup

Tlf. 2480 4936 eller mail poulbrandt.svejstrup@silkeborg.dk eller

 

Ergoterapeut Denisia Chandrakumaran

på mail LourduDenisia.Chandrakumaran@silkeborg.dk