Opstart:

Når du som studerende har fået besked om, at du skal i praktik på Solbo, vil det fremgå, om du skal være i Specialbørnehaven Solsikken (modtager kun øvelsesstuderende), eller om du skal i praktik i Solbos døgnafdeling. Når du modtager papir på dette, vil vi meget gerne høre fra dig.

Såfremt du skal være i lønnet praktikperiode i en døgnafdeling, vil vi invitere dig på besøg på Solbo, hvor du vil få en introduktion til opgaveløsningen. 

Solsikken inviterer naturligvis også til forbesøg.

Arbejdstider:

På Solbos døgn- og aflastningsafdeling ligger arbejdstiderne i tidsrummet 6.00 til 23.00. De fleste vagter vil være aftenvagter, da børnene er i skole i dagtimerne.

Som studerende i anden og tredje praktikperiode, arbejder du  hver anden weekend på lige fod med det øvrige personale.

I 1. praktikperiode vil du som studerende som hovedregel følge din praktikvejleders arbejdstider.

Da Solbo er børnenes hjem, er alle dage i løbet af året potentielle arbejdsdage, dvs. også ferier og helligdage. Din arbejdstid vil følge et rul, og du vil altid kende dine mødetider minimum fire uger i forvejen.

I Specialbørnehaven Solsikken ligger arbejdstiden mellem kl. 6.30 og kl. 16.30. Her er lukket i weekender og helligdage. Du vil kende dine arbejdstider mindst fire uger i forvejen.

Som studerende i anden og tredje praktikperiode er du omfattes af S.L.’s overenskomst.

Link til praktikbeskrivelsen