kuk kuk

 - Et specialpædagogisk miljø hvor grundlaget er, at mennesker udvikler sig i dialog/samspil med omgivelserne.

 - At skabe rammer, hvor børnene bliver støttet og opmuntret til at have indbyrdes sociale relationer.

 - Kommunikation som nøgleordet i det pædagogiske arbejde - at forstå og at blive forstået.

 - Det betyder at der i den tætte relation barn/voksen arbejdes med bl.a. billedkommunikation, tegn til tale og computer. Disse tilpasses det enkelte barns kompetence.

Vi mener, at det er vigtigt, at børnene får varierede sansemæssige oplevelser, hvilket vi tilgodeser i vore miljøer såvel ude som inde. Eksempelvis med, sansehave, legeplads, snoezelhus, indendørs miljøer med bl.a. gynger, hængekøje, trampolin og andre legeredskaber.
Svømning i varmtvandsbassin indgår som et fast ugentligt tilbud. Herudover benytter vi os naturligvis af beliggenheden i et naturskønt område.

Med udgangspunkt i barnets ressourcer, udarbejder vi pædagogiske og terapeutiske mål og handleplaner, som danner grundlag for det daglige arbejde med barnet.
Videooptagelser af børnene er for os et godt redskab, til at se nye muligheder i samspillet børnene imellem og mellem barn/voksen. Optagelserne danner bl.a. grundlag for nye initiativer og justering af handleplaner.

Fysiske rammer:

Solsikken er bygget i 1998 og er en velindrettet specialbørnehave med optimale fysiske rammer – indeholdende:

  • To grupperum og to stillerum
  • Velindrettede hygiejnerum
  • Stort aktivitetsrum / fysioterapirum

Rummene er forbundne med særlige brede gange med køkkenalrum, der giver mulighed for fysisk udfoldelse.

Kontakt for yderligere information: 
Afdelingsleder Solsikken Lone Bitsch

Mail : Lone.MarieBitsch@silkeborg.dk

Solsikken tlf. nr. 2152 4045

Solsikkens galleri