Kontaktpersoner

Få tilknyttet en fast kontaktperson

2 børn løber

Hvad er en fast kontaktperson?

 

Børn og Unge, med behov for støtte og vejledning kan tilbydes en fast kontaktperson. En kontaktperson tilknyttes typisk unge (over 12 år), med behov for stabil voksenstøtte.

 

Kontaktpersonsordningen er fleksibel og tilpasses den unges behov.

 

Kontaktpersonens fokus

 

  • At støtte de unges interessefelter og opmuntre til aktiviteter
  • At vejlede de unge i forhold til uddannelse og fremtidsmuligheder
  • At lytte til frustrationer og succeshistorier
  • At støtte og vejlede de unge når uacceptabel adfærd bliver dominerende
  • At støtte og vejlede de unge i at komme ud af misbrug og kriminalitet
  • At støtte de unge i at afslutte skadelige og negative relationer
  • At støtte og vejlede de unge i kontakten til forældre eller omsorgspersoner

 

 

Hvordan får du en fast kontaktperson?

 

Kontaktpersonsordningen bevilges af en sagsbehandler fra Børn- og Familiesektionen eller Børnehandicapcentret. Derfor skal du henvende dig hos din sagsbehandler. Hvis du ikke har en sagsbehandler, skal du henvende dig hos Børn- og familie afdelingen.    

 

Sagsbehandleren vil, i samarbejde med den unge, forældrene samt relevante parter, udarbejde en undersøgelse. Undersøgelsen afdækker den unges vanskeligheder og ressourcer samt behovet for støtte. Hvis det vurderes, at den unges behov er reelt, vil en skriftlig aftale blive indgået. Aftalen beskriver, hvilke vanskeligheder den unge og kontaktpersonen skal arbejde med.