Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse, som du har ret til, hvis du er ung udviklingshæmmet eller ung med særlige behov.

Born i skole

Hvem kan få ungdomsuddannelsen

Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov henvender sig til dig der er ung udviklingshæmmet, eller til dig der er ung og har særlige behov.

Ungdomsuddannelsen er kun for dig der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom du får for eksempel specialpædagogisk støtte.

Hvordan får jeg ungdomsuddannelsen

For at få ungdomsuddannelsen skal du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Her vil du få kontakt til en vejleder, som vil give dig råd og vejledning i forhold til, om du kan få ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

Læs mere om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov